วิดีโอ

การเข้าพักที่คลอดบุตร


การให้นมบุตรการปฐมพยาบาลจังหวะของทารก ... ผ้าอ้อมอยู่กับการคลอดอย่างไร การคลอดบุตรของ Diaconesses ในปารีสเปิดประตูให้เรา

ทิศทาง: Julie Ledru
การแก้ไข: Julie Ledru
ทิศทาง: คริสติน Cointe