เกมส์

ลูกบอลอยู่ในศาลของคุณ


"ฉันไม่รู้จะทำอย่างไร ... " เบื่อแล้วกิจกรรม แต่มันไม่ควรนานเกินไป

เกมจาก 4 ปี

  • เกมที่สนุกที่เล่นกับลูกบอลขนาดเล็กและตัวจับเวลา
  • เด็กอยู่ในวงกลมแยกขา
  • พวกเขาส่งลูกบอลกลิ้งไปบนพื้นในขณะที่ตั้งชื่อสหายตัวน้อยที่ต้องได้รับ
  • โปรแกรมตั้งเวลาจับเวลา 30, 40 วินาทีหรือมากกว่านั้น ...
  • ผู้เล่นที่มีลูกบอลเมื่อเขาดังคะแนน
  • เด็กที่มีคะแนนน้อยที่สุดชนะ

 


วีดีโอ: มาเตะบอลกบโครงกระดกกนเถอะ - ลกบอลหลากส. เพลงสนกนารกๆสำหรบเดก โดย เมอง Teehee (มกราคม 2022).