วิดีโอ

ลูกไก่กระดาษแข็ง


ม้วนกระดาษชำระสามารถทำอะไรได้บ้าง นก! พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นถ้วยไข่หรือตกแต่งสำหรับอีสเตอร์!

ค้นพบวิดีโอทั้งหมดเรียนรู้ที่จะวาดบน Familiscope.fr เว็บไซต์นันทนาการของครอบครัว

ทิศทาง: Familiscope
การแก้ไข: Familiscope
ทิศทาง: Familiscope