วิดีโอ

แครอทบนเมนู


รสหวานมันดึงดูดเด็กทารก นี่เป็นผักแรกที่เสนอระหว่างการกระจาย แครอทยังเป็นสินทรัพย์ที่ดูดีขอบคุณที่มี provitamin A. ในร้านขายผักและผลไม้ของเธอ Marjorie Launay ให้ข้อมูลมากมายแก่คุณในการเลือกและปรุงอาหาร

ทิศทาง: นิม
การแก้ไข: นิม
ทิศทาง: Elisabeth Tzimakas


วีดีโอ: แครอททอดกรอบ เมนงายๆ ของทอด ของกนเลน ทำงาย ขายด แครอททำอะไรกนไดบาง Fried Vegetable Carrot (มกราคม 2022).