วิดีโอ

การสูญเสียน้ำ: จะทำอย่างไร?


การตอบสนองที่ดีจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกระเป๋าน้ำแตก? เราควรไปคลอดบุตรทันทีและทำไม? แคโรไลน์ Schoch ผดุงครรภ์บอกเราทุกอย่างในวิดีโอ

วิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ourfamily.com

ทิศทาง: Notrefamille
การแก้ไข: Notrefamille
ทิศทาง: Notrefamille