เป็นครั้งแรก

ชื่อ Carmeline - ความหมายและที่มา


ที่มาของชื่อ:

ฮีบรู

ความหมายของชื่อ:

มาจากคาร์เมล ฮิบรู "คาร์เมล", สวนผลไม้, เถาวัลย์ มันเป็นภูเขาในอิสราเอลที่ตั้งชื่อตามระเบียบศาสนาของชาวคาร์เมล วันเกิดของเขา: 16 กรกฎาคม

ค้นหาชื่อ

 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • ผม
 • J
 • K
 • M
 • ยังไม่มีข้อความ
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

ชื่อยอดนิยม

ชื่อราช

ชื่อต้องห้ามในโลก

ชื่ออื่นตามธีม>