โพลล์

ที่โรงเรียนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ:


คำถาม 1. ที่โรงเรียนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือ:

ที่โรงเรียนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือ:

ว่าเขาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

โหวต

<ผล>