ลูกของคุณ 3-5 ปี

บ้านทั้งหลัง


บ้านที่เลอะเทอะเรียบง่ายกว่านี้!

บ้านที่เลอะเทอะเรียบง่ายกว่านี้!

Stagger 6 กระป๋องบน 3 ชั้นและ 3 ขวดพลาสติกเปล่า

เด็ก ๆ มีสามนัดในการโยนลูกบอลและกล่องด้วยขวดสูงสุด (ถ้าเป็นไปได้เทนนิสมันต้องยากพอ)

สภา +: เด็กน้อยมีสิทธิ์เข้าใกล้สามขั้นตอน